Amortiseerunud elektroonika

Elektroonikaromude, patareide ja vanade akude kogumiskohad
Eesti Elektroonikaromu korraldab üleriigiliselt vana elektroonika, kasutatud patareide ja vanade akude kogumist. See on suur kogumisvõrgustik ning tarbijad saavad oma elektroonikaromud, kasutatud patareid ja vanad akud kogumispunktidesse ära anda tasuta.
Kogumispunktidesse kokkukogutavad elektroonikaseadmed, akud ja patareid suunatakse kõik edasisse käitlusse ja taaskasutusse vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud korrale.
Kui jäätmed on ohtlikud keskkonnale, siis tuleb need taaskasutuseks üle anda ohtlike jäätmete kogumisringi käigus või anda üle ohtlike jäätmete käitlusluba omavale ettevõttele.