Müügitingimused

Müügitingimused
Veebipoe AKUSTIKA (edaspidi Veebipood) omanik on Akustika.EE OÜ registrikood 14636150, asukohaga Aardla 25G, Tartu, 50110.
Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnad on märgitud EUR-s ja sisaldavad käibemaksu 0%. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Ostjal tuleb kinnitada oma nõusolekut Akustika.EE OÜ e-poe ostu-müügilepingu üldtingimustega märkides linnukese märkeruutu ja esitada tellimus. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
Kohaletoimetamine
Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu, Soome. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 14 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
Taganemisõigus
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal (füüsilisel isikul) õigus E-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul [olenevalt toodetest ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele].
• Kaup on valmistatud arvestades Tarbija isiklikke vajadusi.
• Kaup on valmistatud Tarbija esitatud tingimuste kohaselt.
• Kaubaks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestised või arvutitarkvara, kui Tarbija on ümbrise avanud.
Juhime tähelepanu, et kui tagastate 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ostetud kauba, siis on teil õigus kogu ostuhinna tagastamisele üksnes juhul, kui olete enne tagastamist kauba kasutanud üksnes viisil, mis on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu lubataks seda tavapäraselt teha füüsilises kaupluses. Kui olete kauba kasutanud muul viisil, kui on vaja tavapäraselt asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, vastutate kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Sama kehtib juhul, kui tagastate kahjustatud või hävitatud kauba. Sellisel juhul on müüjal õigus ostusummaga tasaarvestada summa, mis vastab kauba parandamis-, asendamis- või uueväärseks taastamise kuludele või objektiivselt põhjendatud kahjule.
Kui kaup on kahjustunud, kasutatud, eemaldatud autentsed etiketid, kaitsekiled, originaalpakendita või mille müügivälimus on kahjustunud, ei ole võimalik Kliendil tellimusest taganeda, või on Klient kokkuleppel Veebipoega kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.
Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija täitma taganemisavalduse vormi või esitama vabas vormis avalduse, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättetoimetamist, meilile info[at]akustika.ee
Kaubatagastamisega seotud otsesed kulud kannab Ostja va juhul, kui tagastatav kaup on defektiga või ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
Kui toote tellimisel oli märgitud "Tellimisel" (Ainult XTRONS tooted), tasub ostja müüjale tootja ümberpakkimise eest tootjatasu 90 EUR + transpordikulud tootja lattu summas 40 EUR.
Tarbija kohustatud kandma kauba ekspertiiskulud ja hooldus- ning remondikulud juhul kui müüjal on vaja eemaldada seadmest kliendi seadeid või taastada tehase seaded mille tasu on minimaalselt 20€.
Lepingust taganemisel tuleb Ostjal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist tagastada Müüjale.
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. (st ka esmase transpordikulu, kui ostja on selle tasunud). Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
Raha kantakse üle samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine.
Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab e–poest müüdud toodete lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevadkahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale vastavalt VÕS §-le 218 lg 2. Sellest esimese kaheteistkümne kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Ühe aasta möödudes võib müüja paluda teil tõendada, et mittevastavus oli olemas üleandmise ajal.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info[at]akustika.ee. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Meeldetuletus tarbijale (VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbijale tuleb esitada lepingueelse teabena meeldetuletus, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kaupleja peab lepingueelse teabena esitama meeldetuletuse, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustus rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.
Garantiitingimused
Akustika.EE OÜ vahendab müüdavale tootele tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist. Garantii katab tootja poolt määratud perioodi kestel esinevate konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide paranduskulud. Tootja garantii piirdub riistvara algsete omaduste ja seisukorra taastamisega. Tootja garantii ei võimalda üldjuhul toote asendamist uue tootega ega müügilepingust taganemist. Toote parandamisel garantiiaja kestel pikeneb garantiiaeg parandamise aja kestuse võrra.
Ostetud toote garantii kehtivust tõendavaks dokumendiks on Müügiarve ja Garantiitunnistus, kus märgitud mudeli nimetus ja seeria number. Grantiitunnistus saadetakse Teile koos kaubaga või e-posti teel. Kui garantiiajal tekivad probleemid meie juurest soetatud toodetel, palume võtta meiega ühendust ning saata mittetöötav toode meile, kui garantiitalongil ei ole märgitud teist garantiiremondi teostajat.
Akustika.EE OÜ ei vastuta remonti toodud tootel oleva info säilimise eest.
Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info[at]akustika.ee.
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://www.ttja.ee/. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ET

Müügitingimused väljatrükkimiseks sobivas formaadis
Uuendatud 06 mai 2024